Koirankasvattaja huolehtii koiriensa ravinnosta

Vastuullinen koirarodun kasvattaminen ammattimaisesti vaatii perusteellista perehtymistä koiran rotuun ja sen yksilöllisiin ja rodulle tyypillisiin ominaisuuksiin. Useimmiten kasvattajan työ on vuosikymmeniä jatkuvaa mielenkiintoista ja monipuolista työtä, jossa opitaan vakaaksi ammattilaiseksi kokemuksen ja työvuosien karttuessa. Kasvattamisen yksi olennaisista piirteistä eläinten ammattimaisen huolehtimisen ohella on niiden oikeasta ravinnon saamisesta huolehtiminen ja siten niiden terveyden jatkuva edistäminen ja ylläpitäminen.

Kouluttamisen ja kasvattamisen ohella ammattimainen koirankasvattaja siis valitsee ja etsii rodulle sopi-vaa laadukasta ravintoa. Koko elinikänsä kasvattajan luona oleva astutusuros tai -narttu tarvitsee alituista huomiota, jotta se pystyy tuottamaan terveitä jälkeläisiä ja pysyy hyväluonteisena. Usein kasvattajien käydessä näyttelyissä, myös turkin hoitaminen ja kiillon ylläpitäminen on tärkeää, jotta kasvatukseen valitut koirat pysyvät esimerkillisinä ja sopivina kasvatustyöhön.

Emän ravitseminen synnytyksen ja imettämisen aikana

Keskimäärin narttu, jota käytetään kasvatukseen, saattaa synnyttää kolmesta viiteen pentuetta. Silloin synnyttävä ja imettävä emä tarvitsee energiapitoista puhdasta ravintoa, joka auttaa sitä palautumaan synnytyksen aikaansaamasta rasituksesta. Jotta kasvattamiseen käytettävä emä jaksaa pysyä elinvoimaisena vuodesta toiseen, laadukkaan ravinnon saaminen on tärkeää. Kun ruoassa on puhtaat raaka-aineet, koiran turkki kiiltää, se pysyy sopusuhtaisena ja terveenä sekä voimakkaana mahdollisia synnytyksiä varten. Ruoan laatu vaikuttaa sekä emän että pentujen terveyteen ja rahalliseenkin arvoon, joten hyvään laadukkaaseen ruokaan on panostettava oikeassa määrin. Kasvatukseen tarkoitettaville aikuisille koirille suositellaan annettavaksi läpi elämän täysravintoa, johon ei ole lisätty mitään keinotekoisia makuaineita, viljoja tai väriaineita eikä maitotuotteita.

Pentujen ruokkiminen oikeanlaista kasvua edesauttaen

Kasvattajalle syntyvät pienet pennut vaativat ensimmäisen kahden elinviikkonsa jälkeen pennuille tarkoitettua erityisruokaa kasvaakseen tasapainoisiksi aikuisiksi koiriksi. Usein valmiit koiranruoat, jotka on erityisesti tarkoitettu pienten koiranpentujen kasvutarpeisiin, käyvät hyvin tähän tarkoitukseen. Moni kasvattaja aloittaa ruokkimisen myös raa’alla kanan- tai naudanlihalla aivan pieniä määriä kerrallaan antaen. Ruoan tulee olla pehmennettyä ja helposti sulavaa. Myöhemmin kuukauden iässä voidaan siirtyä pehmennettyyn kuivaruokaan tai jatkaa raakaruokintaa. Pennut ovat kasvattajalla useimmiten kahden kuu-kauden ikään saakka, jolloin kasvattajan vastuulla on kannustaa ja opastaa pentujen uusia mahdollisia omistajia ruokkimaan pennut tavalla, joka parhaiten sopii kullekin rodulle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *